2nd October 2013 - Cornish Guardian

2013-10-02 Cornish Guardian 1.jpg
2013-10-02 Cornish Guardian 2.jpg

November 2013 - Cornish Times

2013 November - Cornish Times - .jpg

21st December 2013 - South East Cornwall Conservatives

21st November 2017 - Cornish Times

2013-12-23 South East Cornwall Conservat

24th November 2018 - Cornish Times

2018-11-24 Liskeard Radio Cornish Times.

Winter 2019 Liskerrys Magazine

2019 Winter Liskerrys Magazine 1.jpg

29th February 2020 Cornish Times

2020-02-29 Cornish Times School Radio.jp

1st May 2020 - Cornish Times

2017-11-21 Cornish Times.jpg

2nd August 2019 - Cornish Times

2019-08-02 Music Quiz Night Cornish Time

22nd September 2019 - Cornish Times

2019-11-08 Cornish Times Liskeard Radio.
2019 Winter Liskerrys Magazine 2.jpg

24th April 2020 Cornish Times

2020-04-24 Cornish Times.jpg
2020-05-01 Cornish Times.jpg

5th May 2020 - Cornish Times

2020-05-06 Cornish Times Apocalypse Kern

8th May 2020 - Cornish Times

2020-05-08 Cornish Times.jpg

31st October 2020 - Cornish Times

2020-10-31 Cornish Times Barmy Nonsense.

27th Oct 2020 - Cornish Times

2020-11-27 Cornish Times (cropped).jpg

12th December 2020 - Cornish Times

2020-12-18 Cornish Times.bmp

Winter 2020 - Liskerrys Magazine

2020 Winter Liskerrys Magazine.jpg

22nd December 2020 - Cornish Times

2020-12-22 Cornish Times.jpg

22nd December 2020 - Cornish Times

2020-12-22 Cornish Times Barmy Nonsense.

24th December 2020 - Cornish Times

2020-12-24 Cornish Times.jpg